GIƯỜNG ĐA NĂNG QN – SB01

18.000.000

Kích thước: 1.2 x 2.05 m