GIƯỜNG TẦNG QN – FB01

11.000.000

Kích thước: 1.1 x 1.9 x 2.05 m