KỆ TRANG TRÍ PHÒNG KHÁCH QN – 01

11.000.000

Kích thước: 2.7 x 2 m