ĐÈN TRẦN QN – 1089

13.400.000

Kích thước: 106 x 83 x 20 cm