BỒN TẮM QN – KLY636

11.200.000

Kích thước: 160 x 90 cm