ĐÈN TRẦN QN – A0009/1

22.400.000

Kích thước: 110 x 110 x 30 cm