Xem giỏ hàng “ĐÈN TRẦN QN – 1989” đã được thêm vào giỏ hàng.

ĐÈN TRẦN QN – 1603/10

15.700.000

Kích thước: 95 x 95 x 25 cm