CỬA ĐI NHÔM XINGFA QN – D05

2.150.000

Giá tính theo m2